Kurullar

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Murat Baş

İkinci Başkan
Öğr. Gör. Özgür Yılmaz
Genel Sekreter
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Arıtıcı Çolak
Sayman
Araş. Gör. Asime Aleyna Ermiş
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kezban Esen Karaca Çelik
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Gör. Ecem Örkü
Yönetim Kurulu Üyesi
Öğr. Gör. Selen Köksal Köseoğlu